Τα πάντα για τα αυθαίρετα

Νέος Νόμος Αυθαιρέτων Ν4495/17

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων, σε αντικατάσταση του Ν4178/13. Πρόκειται για το Ν.4495/17 ΦΕΚ167Α/17 "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".

Ο νέος νόμος προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις. Αν η δήλωση γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του, τότε παρέχεται έκπτωση 20%. Υπάρχει και μια έμμεση έκπτωση μέσα από την χρήση των νέων Τιμών Ζώνης, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, οι οποίες είναι κατά 15% χαμηλότερες από αυτές που λαμβάνονταν υπόψη στο Ν. 4178/13.

Το ελάχιστο παράβολο είναι πλέον 250€ έναντι 500€ στον προηγούμενο, καθώς και δίνεται επιπλέον έκπτωση 10% σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής Μελέτης Στατικής Επάρκειας.

Τελευταία Νέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος Αυθαιρέτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων, σε αντικατάσταση του Ν4178/13. Πρόκειται για το Ν.4495/17 ΦΕΚ167Α/17 "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".

Αναζήτηση

Site Map