Τα πάντα για τα αυθαίρετα

Συμψηφισμός προστίμων Ν.3843/10 & Ν.4014/11

Σύμφωνα με το Ν.4178/2013 καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά

ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου. Όσοι δηλ. ιδιοκτήτες έχουν υπαχθεί στο Ν.3843/10 ή και το Ν.4014/11 έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο νέο Ν4378/13 ώστε να τύχουν των ευμενέστερων κατά περίπτωση διατάξεών του. (Α20 παρ.1)
Ο νέος Νόμος ορίζει με διαφορετικό τρόπο πολλές έννοιες παραβάσεων σε σχέση με τον 4014/11 και καταργεί κάποιες όπως την διαφορετική διαμερισμάτωση. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε μικρές παραβάσεις (πέργκολες bbq κλπ) να τακτοποιηθούν χωρίς χρονικό περιορισμό. Ακόμα δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και σε 102 δόσεις από 50€/μήνα.

Δείτε και τις συχνές ερωτήσεις για το Ν.4378/13

Αναζήτηση

Site Map