Τα πάντα για τα αυθαίρετα

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Το γραφείο, μας με τους εξειδικευμένους μηχανικούς. αναλαμβάνει τα εξής για εσάς:

  1. Την ανεύρεση του φακέλου της οικοδομής (εάν υπάρχει) από την πολεοδομία.

  2. Τον επιτόπιο έλεγχο του ακίνητού σας ώστε να μάθετε αν υπάρχουν υπερβάσεις της αδείας ή αυθαίρετες προσθήκες-κατασκευές.

  3. Την διερεύνηση όλων τον επιλογών που έχετε. Αν δηλ. οι τυχόν υπερβάσεις μπορούν να νομιμοποιηθούν ή πρέπει να τακτοποιηθούν με τον νόμο περί τακτοποιήσεως αυθαιρέτων και αν το αυθαίρετό σας μπορεί να υπαχθεί στον νόμο 4014/2011

  4. Τον υπολογισμό του προστίμου.

  5. Την πλήρη σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

  6. Την συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη.

  7. Βεβαιώσεις για την μεταβίβαση του ακινήτου σας

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το ακίνητό σας.

Τελευταία Νέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος Αυθαιρέτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων, σε αντικατάσταση του Ν4178/13. Πρόκειται για το Ν.4495/17 ΦΕΚ167Α/17 "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".

Αναζήτηση

Site Map